Walne Zebranie

                                                  Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Kwitnące Ogrody” w Skawinie informuje, że

        w dniu 21 maja 2022 odbędzie się walne zabranie

                      I termin  godzina 14,00

                      II termin godzina 14,30

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego ” Kwitnące Ogrody” :

1. Otwarcie zebrania

2. Sprawdzenie listy obecności

3. Wybór Przewodniczącego zebrania

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Sprawozdanie Zarządu S.O. z działalności za 2021 r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021r

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej za 2021

10. Plan pracy na 2022 r

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

            – wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu

            – wysokości i terminu wnoszenia opłaty inwestycyjnej

            – innych dotyczących ogrodu

12.Wolne wnioski

13. Zakończenie obrad

Ze względu na ważność zebrania obecność obowiązkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane posty