Walne Zebranie 2024

Stowarzyszenie Ogrodowe “Kwitnące Ogrody” w Skawinie ul. Działkowców 8

————————————————————————————————————-

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Kwitnące Ogrody” w Skawinie informuje, że

w dniu 25 maja 2024 odbędzie się walne zabranie

I termin godzina 14,00

II termin godzina 14,30

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego ” Kwitnące Ogrody” :

1. Otwarcie zebrania

2. Sprawdzenie listy obecności

3. Wybór Przewodniczącego zebrania

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Sprawozdanie Zarządu S.O. z działalności za 2023 r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023r

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej za 2023

10. Plan pracy na 2024 r

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

– wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu

– wysokości i terminu wnoszenia opłaty inwestycyjnej

– innych dotyczących ogrodu

12.Informacja dot. instalacji elektrycznej – 2 etap

13.Wolne wnioski

14. Zakończenie obrad

Ze względu na ważność zebrania obecność obowiązkowa

===================================================

za Zarząd Prezes

Grzegorz Grochal

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane posty