Walne zgromadzenie 10.06.2023

Stowarzyszenie Ogrodowe “Kwitnące Ogrody” w Skawinie ul. Działkowców 8

————————————————————————————————————-

                                                  Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Kwitnące Ogrody” w Skawinie informuje, że

        w dniu10 czerwca 2023 odbędzie się walne zabranie

                      I termin  godzina 14,00

                      II termin godzina 14,30

Porządek Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego ” Kwitnące Ogrody” :

1. Otwarcie zebrania

2. Sprawdzenie listy obecności

3. Wybór Przewodniczącego zebrania

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

7. Sprawozdanie Zarządu S.O. z działalności za 2022 r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022r

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej za 2022

10. Plan pracy na 2023 r

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

            – wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodu

            – wysokości i terminu wnoszenia opłaty inwestycyjnej

            – innych dotyczących ogrodu

12.Informacja dot. ewenualnej zmiany lokalizacji ogrodu 2 etap

13.Wolne wnioski

14. Zakończenie obrad

Ze względu na ważność zebrania obecność obowiązkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane posty

Walne ZebranieWalne Zebranie

                                                  Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Kwitnące Ogrody” w Skawinie informuje, że         w dniu 21 maja 2022 odbędzie