Dzień: 2022-06-18

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – nabór wniosków o przyznanie grantów.Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – nabór wniosków o przyznanie grantów.

W związku z możliwością dotacji do rozwoju terenów zielonych dla ogrodów działkowych, zwracamy się z prośbą do Państwa działkowców o pomoc w złożeniu wniosku. Poniżej zamieszczamy link do regulaminu oraz