Walne zgromadzenie 10.06.2023Walne zgromadzenie 10.06.2023

Stowarzyszenie Ogrodowe “Kwitnące Ogrody” w Skawinie ul. Działkowców 8 ————————————————————————————————————-                                                   Z A W I A D O M I E N I E Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego “Kwitnące Ogrody” w

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – nabór wniosków o przyznanie grantów.Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – nabór wniosków o przyznanie grantów.

W związku z możliwością dotacji do rozwoju terenów zielonych dla ogrodów działkowych, zwracamy się z prośbą do Państwa działkowców o pomoc w złożeniu wniosku. Poniżej zamieszczamy link do regulaminu oraz